Vand og tørke

Vi har nu haft en hedebølge flere steder i Europa, som vi ikke har kendt til tidligere, og vi hører om at der er store floder der er tørret ind, og der er vandmangel flere steder.

En rislende bæk eller flod, giver en dejlig beroligende fornemmelse i kroppen, og den forsvinder jo også, når vandet ikke længere er tilstede der hvor det plejer at være – ikke bare forsvinder vandet, og vi skal spare på vand ressourcerne – men mange planter og træer dør, og fiskene i vandet forsvinder.

Så når tingene ikke flyder af sig selv, er man nød til at gøre et eller andet, for at få gang i væksten igen – om det så er ude i naturen eller andre steder, der skal være et flow med energien. Som indehaver af en virksomhed, ved vi også at der skal være en flydende energi, hvis man ikke skal dreje nøglen rundt, og så ender man som planterne uden vand. Konklusion sørg for at vande din virksomhed.